Polityka prywatności kursu Logo KryptoFastlane

polityka prywatności kursu w przygotowaniu ...

Polityka Prywatności JPIT LLC

Twoje dane nie będą nikomu udostępniane. Służą jedynie do kontaktu z Tobą. Nie obawiaj się więc o ich bezpieczeństwo.

§1 Wprowadzenie

Szanuję Twoją prywatność. Firma JPIT LLC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

http://kryptofastlane.pl/polityka-prywatnosci-kryptofastlane.php

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na zasadę podstawową: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników naszych serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie korzystaj z naszych usług wymagających podawania Twoich danych.

§2 Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy JPIT LLC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i sprawnego kontaktu z Tobą.

§3 Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do JPIT LLC wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub tylko adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

§4 Zamawianie produktów i usług

Zamawianie usług oferowanych przez JPIT LLC wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

§5 Płatności

Wszelkie płatności za usługi i produkty oferowane przez firmę JPIT LLC odbywają się on-line za pośrednictwem krajowych i zagranicznych serwisów płatniczych. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, jest możliwość płatności przelewem na konto bankowe.

§6 Gwarancja satysfakcji

Firma JPIT LLC udziela na usługi i produkty własne gwarancji satysfakcji. Polega ona na zwrocie zapłaconych należności w przypadku, gdy klient nie będzie należycie ukontentowany zakupem. Domyślny okres gwarancji satysfakcji to 30 dni od daty zakupu. Jeśli gwarancja satysfakcji ma inny okres to jest to podawane przy danym produkcie lub usłudze. W okresie gwarancji satysfakcji nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek przyczyn rezygnacji przez klienta.

§7 Współpraca

Firma JPIT LLC jest ściśle powiązana z innymi podmiotami (projektami, firmami oraz serwisami internetowymi, zarówno własnymi jak i podmiotów trzecich). Współpraca ta obejmuje wspólne działania za pośrednictwem Internetu (e-Biznes, on-line) oraz w zakresie biznesu tradycyjnego (off-line). W tym zakresie w jakim to dotyczy działań przypadających na firmę JPIT LLC niniejsza polityka prywatności ma również zastosowanie.

§8 Niezapowiedziane wiadomości

Firma JPIT LLC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości JPIT LLC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów JPIT LLC lub podmioty ściśle współpracujące.

§9 Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do JPIT LLC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

§10 Zakończenie

Powyższa Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Kursu KryptoFastlane.


Dziękujemy za Twoje zaufanie!
obowiązuje od dnia 2019-06-01

polityka prywatności kursu w przygotowaniu ...


licencja logo Jacek 'Hodża' Paciorek
copyright© logo JPIT LLC 2015-2019
244 Fifth Avenue, Suite D16, New York, N.Y. 10001
2019-10-11